Novia naturbruk och miljö

Novia naturbruk och miljö

På Novia kan du studera naturbruk inom utbildningsprogrammet för bioekonomi. Du kan bli agrolog eller skogsbruksingenjör. Agrologen är en lantbruksexpert som kan jobba med t.ex. rådgiving, med landsbygdsutveckling, som förvaltare, som arbetsledare eller egen företagare. Skogsbruksingenjören är en skogsexpert som kan förvänta sig jobba lika mycket i skogen som bakom skrivbordet. Skogsbruksingenjören kan jobba t.ex. med att planera och leda virkesanskaffning, planera när och hur avverkningar ska genomföras eller fungera som virkesuppköpare. Många skogsbruksingenjörer jobbar med rådgivning för skogsägare om skogsskötsel och virkeshandel eller som egen företagare. Lagövervakning, kvalitetskontroll eller arbetsledning för skogsmaskinförare och -arbetare kan också vara uppgifter för en skogsbruksingenjör. När du är klar agrolog eller skogsbruksingenjör och arbetat tre år inom branschen, kan du studera vidare till Master of Natural Resources, en högre yrkeshögskole-examen som motsvarar magisternivå.