Marknad

I vår alltmer globaliserade värld är också marknaden global. Till exempel spannmålspriserna idag bestäms ganska långt på basen av världsmarknadsläget. Är det torrt i Kanada, regnigt i Ukraina och vilka är trenderna i Asien? Håller havre på att bli mer populärt än vete eller råg? Det gäller att hålla koll på marknaden för att få ut ett bra pris, odla rätt gröda och köpa och sälja rätt produkt. Det är många som jobbar med marknadsfrågor inom råvaru- och livsmedelsbranschen. Här behövs det människor med analytisk kunskap.

 

Hitta din utbildning:

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten