Logistik

Hur ska maten ta sig från jord till bord? Det är en hel vetenskap som omfattar betydligt mer än att köra en lastbil från punkt A till B. Optimering av logistikkedjans resurser påverkar hur färsk mat vi kan få tillgång till, ekonomi, prisbildning och ekologiskt fotavtryck. Också inom skogsbruket är råvaruanskaffning till industrin stort beroende på logistiksektorns funktion. Genom kunniga experter kan man planera för en snabb och effektiv transport och distribution som hushåller med resurser och garanterar att slutprodukten når konsumenten med en hög kvalitet.

 

Hitta din utbildning:

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten