Livsmedel

Livsmedelsbranschen är en stor arbetsgivare och här kan du hitta de flesta som jobbar med livsmedelsproduktion, hälsoinspektion, livsmedelssäkerhet, men också forskning och utveckling. Nägra exempel på nya trender är närmat och rejäl konsumption – köp direkt från producenten! Med färre mellanhänder går konsumentens insats direkt till en nära producerad mat. Genom våra val kan vi stöda en lokal matproduktion som minskar belastningen på miljön.

 

Hitta din utbildning:

Novia naturbruk och miljö

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten