Forskning, utveckling & politik

Många människor jobbar med vetenskap kring både jord- och skogsbruk och livsmedelskedjan. För att odla en ren och näringsrik mat av hög kvalitet behöver vi känna till en hel del fakta och göra olika försök inom bl.a. växtodling för att veta vad som bär sig i vårt nordiska klimat.

På landsbygden är man idag tvungen att söka sig nya former av företagsamhet för att bygga en hållbar framtid. Det här har man uppmärksammat både i Finland och inom EU genom landsbygdsutvecklingsprogram och fondfinansiering. I Finland liksom i övriga EU jobbar många med landsbygdsutveckling för att ta fram nya metoder och skapa nya arbetstillfällen. Forskning bedrivs bl.a. av universitet och högskolor. Bakom maten finns också en hel del politik och det är många som arbetar för att skapa förutsättningar och lagrum för hela kedjan från jord till bord.

Hitta din utbildning:

Novia naturbruk och miljö

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten