Bioenergi

Förnybar energi är viktigt för hela jordens klimat. Att producera mat och råvara kräver en hel del energi och genom att ta vara på våra inhemska möjligheter till att producera energi av lokala bränslen kan bli allt mindre beroende av fossila bränslen. Samtidigt kan vi också minska koldioxidavtrycket från matproduktionen.

I lant- och skogsbruket kan man redan idag använda sig av biobränslen i fordon och för uppvärmning. Många arbetar med att anskaffa råvara för t.ex. flisvärme och biprodukter från industri kan användas i bioenergisyfte. Men det behövs också en hel del ny kunskap i området som t.ex.  kan tas fram i forsknings- och utvecklingsprojekt vid högskolorna.

Hitta din utbildning:

Novia naturbruk och miljö

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten