Återvinning & cirkulär ekonomi

I hela kedjan från jord till bord uppstår spill från processering och avfall från hushållen. För att nå en bättre hållbarhet bör vi sträva till att allt mer gå mot en cirkulär ekonomi, där alla sidoströmmar av biomassa och avfall tas tillvara och används i återvinning eller för nya produkter. Papper och trä har redan länge använts om och om igen medan tanken om cirkulär ekonomi på många sätt ännu är ett utvecklingsområde inom livsmedelsbranschen. Finland satsar en hel del på forskning och utveckling kring cirkulär ekonomi, så att det som inte behövs i en viss industri kunde användas på annat sätt i nya produkter. Ett konkret exempel på sidoprodukt inom jordbruket är stallgödselns användning för odlingsmark.

 

Hitta din utbildning:

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Novia naturbruk och miljö